PROJEKTUJEME VEŘEJNÉ PROSTORY V HOSTINNÉM

Pracujeme na projektech

       - Parku smíření II

       - Tyršovy sady

       - Parčík U Anděla

       - Mateřské školy Hasičská a parčíku u penzionu Domov

       - Křižovatky u gymnázia

       - Sídliště

       - Osázení zahrady DDM a družiny

 Navrhli a osadili jsme mobilní nádoby na náměstí a před gymnáziem