VEŘEJNÉ PARKY A FIRMY

nabízíme vám tyto služby:

 • Vypracujeme projekt na založení či obnovu VEŘEJNÉHO PARKU od STUDIE,

 • včetně dendrologického hodnocení,
  INVENTARIZACE DŘEVIN, hodnocení provozní bezpečnosti dřevin,

 • přes DOKUMENTACI K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ - DUR,

 • DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ - DSP a

 • DOKUMENTACI K PROVEDENÍ STAVBY - DPS

 • Vypracujeme PODKLADY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.

 • Vypracujeme pro Vás SROVNÁVACÍ ROZPOČET.

 • Na realizaci dohlédneme formou AUTORSKÉHO DOZORU.

 • Vypracujeme PLÁN ROZVOJOVÉ PÉČE A ÚDRŽBY.